Finn mat lanseres snart

– Ikke let, finn mat, oppskrifter og inspirasjon!

123 levert Dagligvarer Direkte dagligvareekspressen

jokerbutikk Logo-CMYK_PMS Marked

matnet Meny retthjem

Finn mat – oppskrifter 

Kulinarisk finn mat

Kulinarisk.no er en mat- og drikkeside som gir deg mange gode oppskrifter, matkurs og redaksjonelle saker. Tjenesten krever ikke abonnement.www.kulinarisk.no

MatpratOppskrifter til alle anledninger! Sunn – rask – familien – kos – gjester – tradisjon. Kunnskap om kjøtt og egg, oppskrifter og tilberedning av mat finner du på matprat.no

trine-logo

En matblogg som byr på mange gode oppskrifter, tips og råd. Har blitt kåret til den beste matbloggen i Norge. Tjenesten krever ikke abbonement. www.trinesmatblogg.no

Finn mat – matopplysningskontorer

Brød og korn

Her finner du oppskrifter på bakevarer, kostholdsveiledning, fakta og informasjon om korn- og brødvarer.

Opplysningskontoret for brød og korn arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere.

Lenke: Brødogkorn.no

Melk

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) har dybdekunnskap om melk og meieriprodukter når det gjelder produktegenskaper, tilberedning og ernæring. Vi driver merkenøytral informasjonsvirksomhet.

Melk.no har som formål å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter både basert på saklig og vitenskapelig grunnlag. Vi har fokus på ernæring, samtidig som vi ønsker å skape matglede og inspirasjon ved å vise bruk av melk og meieriprodukter i kostholdet.  Hos oss finnes oppdatert faglig innsikt, undersøkelser og analyser av ernæringsforskning, forbruksmønstre og holdninger knyttet til meieriprodukter.

Lenke: Melk.no

Frukt

Opplysningskonroret for frukt og grønt står bak nettsiden frukt.no. Nettsiden byr på oppskrifter, faktainformasjon, råd og veiledning om frukt og grønnsaker.

Opplysningskontoret for frukt og grønt arbeider for å øke forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge.

Vårt arbeid er nøytralt uten hensyn til merkevarer eller hvor varene er produsert. Dog ønsker vi å fremheve fordelene ved produksjon av frukt og grønnsaker i Norge. Vår hovedstrategi er å stimulere til økt forbruk av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter ved hjelp av langsiktig holdningspåvirkning. Matglede, sammen med helse og ernæring står sentralt i vårt budskap. Det er en stor utfordring å få fortalt at et høyt daglig forbruk av frukt og grønnsaker er avgjørende for et sunt levesett. Norske forbrukere i alle aldre er vår viktigste målgruppe.

Lenke: Frukt.no

Godfisk

Norges sjømatråd står bak godfisk. En nettside som byr på mange fisk- og skalldyrsoppskrifter.

Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en avgift på all eksport av norsk sjømat. Sjømatrådet har opprettet fem rådgivende markedsgrupper, en for hver av de viktigste sjømatbransjene; laks og ørret, hvitfisk (torsk, sei, hyse m.m.), reker og skalldyr, konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) og pelagiske produkter (sild, makrell og lodde). I tillegg er det opprettet en rådgivende markedsgruppe for det norske hjemmemarkedet og en for miljødokumentasjon. I de forskjellige gruppene sitter det til sammen mer enn 70 representanter for sjømatnæringen. I tillegg til arbeidet som gjøres i markedsgruppene for de tradisjonelle norske artene har Norges sjømatråd aktiviteter for å utvikle markedene for ”nye arter”; arter som tradisjonelt sett ikke har utgjort en stor del av norsk sjømateksport, men som har potensiale som nyskapende tilskudd til de veletablerte norske artene.

Norges sjømatråd ledes av et styre som oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for to år. Sjømatrådet er den instansen som gir norske aktører godkjenning som eksportører, og fungerer samtidig som rådgiver for NFD i spørsmål om eksport og sjømathandel. Sjømatrådet har en viktig stilling som kontaktledd mellom utdanning, forskning og næring når det gjelder markedsføring av sjømat.

Lenke: Godfisk.no

MatPrat

Matprat byr på mange gode oppskrifter, videoer og opplysning om temaet mat. Her finner du det meste innen mat som inneholder egg og kjøtt.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) er Norges fremste kompetansesenter for matopplysning. Vi arbeider merkenøytralt, den norske bonden er vår oppdragsgiver og den norske forbruker er vår målgruppe. Gjennom en rekke aktiviteter gir vi kunnskap og inspirasjon til å lage mat med norske egg, kylling, kalkun, svin, storfe, lam og rein. Markedsføring, teknologiske løsninger, presseaktiviteter, samarbeid med handelen og satsninger mot skole og utdanning er de viktigste virkemidlene for å nå vårt mål.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt finansieres av omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når han leverer produktene sine til foredling og salg. Omsetningsrådet tildeler hvert år midler til merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak fra disse fondene. Landbruksdirektoratet er sekretariat for Omsetningsrådet. Det er altså bøndene selv som betaler virksomheten vår, de har gitt oss et oppdrag, og fullfinansierer opplysningskontorets drift.

Lenke: MatPrat.no

Her kan du registrere ditt selskap på finnmat.no

Finn mat ønsker alle matleverandører og samarbeidspartnere velkommen!